การเพาะพันธุ์ปลา

พิมพ์ PDF

การเพาะพันธุ์ปลา

การเพาะพันธุ์ปลาดุก

การเตรียมบ่อซีเมนต์

-                   บ่อซีเมนต์ขนาด กว้าง 120 เซนติเมตร ยาว 2-3 เมตร

-                   ท่อระบาย PVC ขนาด 1½ - 2 นิ้ว

-                   มีรางน้ำซีเมนต์ระบายน้ำได้

ขั้นตอนการเตรียมบ่ออนุบาลลูกปลา

 1. สูบน้ำออกจากบ่อให้หมด ทำความสะอาดบริเวณในบ่อและขอบบ่อ
 2. นำปูนขาวและปุ๋ยคอก (ขี้วัวและขี้ไก่พันธุ์ไข่)โรยบริเวณในบ่อและขอบบ่อ (สูตร 1 งานใช้ขี้วัว 100 กก. ขี้ไก่ 50 กก.   ปูนขาว  10-20 กก.) ทิ้งไว้ 7 วัน แล้วนำน้ำเข้าบ่อในวันที่ 8

อุปกรณ์ที่ต้องเตรียม

 1. ยาเม็ดโมติเนี่ยมเอ็ม
 2. ฮอร์โมนฉีดปลา
 3. น้ำกลั่น 90 ไมโครกรัม
 4. ครกบดยา
 5. สลิ่งฉีดยา
 6. มีดคัตเตอร์
 7. ขนไก่     2  ก้านมัดติดกัน
 8. ผ้าเขียว  ขนาดพอประมาณกับบ่อ
 9. บ่อซีเมนต์

วิธีผสมยา

บดยาเม็ดโมติเนียมเอ็มให้ละเอียด  น้ำยาฮอร์โมน 10   ไมโคร น้ำกลั่น 90 ไมโคร ผสมให้เข้ากัน  (แม่พันธุ์หนัก 1 กก.  ต่อน้ำยา 100 ไมโคร)

เวลาในการฉีดฮอร์โมน

 1. ฉีดยาเวลา 19.00 – 20.00 น.
 2. รีดไข่เวลา  04.00 – 05.00 น.
 3. ผ่าตัดเอาฮอร์โมนจากพ่อพันธุ์มาผสมกับไข่ของแม่พันธุ์  คนให้เข้ากัน
 4. นำไข่ลงบ่อเวลา  06.00 น. โดยประมาณ

วิธีการคัดแม่พันธุ์  พ่อพันธุ์

 1. แม่พันธุ์ปลาดุก 1 กก. (แม่ไข่)
 2. พ่อพันธุ์ปลาดุก 1 ตัว (ตัวที่สมบูรณ์) ต่อแม่พันธุ์ 3 กก.

**ข้อสังเกต** ลูกปลาจะติดให้เห็นภายใน 1 สัปดาห์ต่อจากนั้นให้อาหารพอสมควร  อาหารคือหัวอาหารปลาดุกเล็ก

การเพาะพันธุ์ปลาตะเพียน

อุปกรณ์ที่ต้องเตรียม

 1. แม่พันธุ์ 1 ตัว  ต่อพ่อพันธุ์ 1  ตัว
 2. น้ำยาฮอร์โมน 20 ไมโคร
 3. ยาเม็ดโมดิเนียม – เอ็ม  1  เม็ด  ต่อแม่พันธุ์ปลา  1 กิโลกรัม
 4. น้ำกลั่น 80 กิโลกรัม

วิธีผสม

 1. นำแม่พันธุ์ปลามาฉีดยา เวลา 18.00 น.
 2. นำแม่พันปลาออกจากบ่อพัก เวลา 01.00 น.
 3. เวลาประมาณ  12.00 น. ปลาจะออกเป็นตัว  ให้ออกซิเจนตลอดระยะเวลา  4 วัน
 4. ย้ายลูกปลาลงบ่ออนุบาลตอนเช้าของวันที่  4
 5. ปลาจะขึ้นให้เห็นภายใน  15  วัน  (ถ้าติด)

อาหารปลาตะเพียน

 1. รำอ่อน
 2. ปลาป่นผสมรำอ่อน  (สูตร รำอ่อน 2 ส่วน  ปลาป่น 1 ส่วน)  แล้วคลุกให้เข้ากัน
 3. หว่านลงบ่อให้กินวันละ 2 เวลา เช้า - เย็น

การเพาะพันธุ์ปลานิล – ปลาทับทิม

สิ่งที่ต้องเตรียม

 1. บ่อสำหรับเลี้ยงปลานิล – ปลาทับทิม
 2. สูบน้ำออกจากบ่อให้หมด ทำความสะอาดบริเวณในบ่อและขอบบ่อ ทิ้งไว้ 7 วัน นำปุ๋ยคอก ขี้วัว ขี้ไก่ ปูนขาว โรยบริเวณในบ่อ (ปุ๋ยคอก ขี้วัว ขี้ควาย 50-100 กก. ปูนขาว 15-20 กก.)
 3. นำน้ำเข้าบ่อในวันที่ 8
 4. คัดพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ลงบ่อได้เลย (พ่อพันธุ์ 1 ตัว ต่อแม่พันธุ์ 2-5 ตัว)

วิธีดูแลรักษา

 1. นำปุ๋ยน้ำชีวภาพลงในบ่อเอนละ 1 ครั้ง
 2. โรยเกลือดิบ 10-15 กก.  ทุก ๆ 1 เดือน จะช่วยให้ปลาไม่เป็นแผล ป้องกันปลิง เห็บมาเกาะติดตัวปลา  และช่วยให้ปลามีรสชาติอร่อยและมีสีสวยงาม

การให้อาหารปลา

ควรเป็นอาหารที่มาจากธรรมชาติ  เช่น  รำข้าวแบบหยาบหรืออ่อนก็ได้  ขี้วัว  ผักบุ้ง  ฟาง  ต้นกล้วย  เป็นต้น

เคล็ดลับการให้ปลาออกลูกบ่อย

 1. ใช้เครื่องสูบน้ำหรือไดร์โวลต์ปั้มน้ำให้หมุนเวียนอยู่ในบ่อ
 2. ถ้ามีประตูน้ำสามารถผ่านบ่อได้ยิ่งดี
 3. ถ้ามีน้ำใหม่เปลี่ยนเข้าบ่อก็ยิ่งดี

** ข้อสังเกต** การเพาะพันธุ์ปลานิล – ปลาทับทิม เป็นการขยายพันธุ์ที่ง่ายและได้ผลดี ประหยัดเวลาและประหยัดเงินด้วย

โดย. นายสุวัฒนชัย  จำปามูล (ทราย)

โทร. 081-0742843

ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านโนนรัง-บูรพา(พ่อจันทร์ที  ประทุมภา)

Comments

Please login to post comments or replies.
กำลังอยู่ที่หน้า : ความรู้จากชุมชน การเพาะพันธุ์ปลา