การเพาะเมล็ดผักหวานป่า

พิมพ์ PDF

การเพาะเมล็ดผักหวานป่า

สิ่งที่ต้องเตรียม

 1. เมล็ดผักหวานป่าที่สุกแล้ว
 2. ปุ๋ยคอก
 3. แกลบดิบ, แกลบดำ
 4. ปุ๋ยน้ำชีวภาพ
 5. ดินร่วนซุย
 6. ถุงเพาะขนาด 3x7 นิ้ว
 7. พลาสติกแผ่นหรือผ้ายาง

วิธีผสมดินเพาะผักหวานป่า

 1. นำปุ๋ยคอก  แกลบดิบ  แกลบดำ  และดินร่วนซุย  มาผสมให้เข้ากันในอัตราส่วน 1 ต่อ 1
 2. นำปุ๋ยน้ำชีวภาพจำนวน 1 ลิตร ต่อน้ำ 10 ลิตร  ผสมให้เข้ากันแล้วใช้บัวรดน้ำรดกองปุ๋ยหมักที่เตรียมไว้  ผสมให้เข้ากันให้ได้ความชื้นประมาณ 40-50%
 3. นำถุงเพาะมากรอกดินที่เตรียมไว้
 4. ใช้ผ้ายางปูพื้นที่ที่จะวางต้นกล้าผักหวานป่าเพื่อป้องกันไม่ให้รากผักหวานป่าลงไปในพื้นดิน

ฤดูการเก็บเมล็ดผักหวานป่า

การเก็บเมล็ดผักหวานป่าจะอยู่ในช่วง เดือนเมษายน ถึง เดือนพฤษภาคม ของทุกปี

การเพาะเมล็ดผักหวานป่า

ให้นำเมล็ดผักหวานป่ามาบีบให้เปลือกแตกออกเหลือแต่เนื้อและแกน  (ในการบีบเมล็ดให้ใส่ถุงมือยางเพราะในเมล็ดปักหวานป่ามีสารสีขาวที่มีฤทธิ์กัดมือจนบางทำให้มีเลือดซิบ ๆ เกิดขึ้นได้)่มาก  แต่ถ้าดินไม่ดีก็จำเป็นต้)

เมื่อบีบเมล็ดให้เหลือแต่เนื้อและแกนเสร็จแล้ว  ให้เทใส่ผ้ายางที่รองไว้ในกะละมังที่มีน้ำใส่ไว้  ทำการรวบผ้ายางนวดให้เนื้อหลุดออกเหลือไว้แต่แกนเมล็ด

เทน้ำในกะละมังทิ้ง  นำปูนขาวมาคลุกเข้ากับแกนเม็ดเพื่อป้องกันเชื้อราและแมลงรบกวน แล้วจึงนำไปลงในถุงเพาะที่มีดินผสมกับแกลบดำ  โดยวิธีลง  ให้วางฝังเพียงครึ่งแกนเมล็ดไม่กลบให้มิด (มีผู้ใช้วิธีเจาะดินเป็นช่องแล้วหยอดแกนเมล็ด  กลบดินจนมิดเมล็ดปรากฏว่า เน่าตายเกือบหมด โดยได้ฝังเมล็ดวิธีนี้ 60-70 เมล็ด เกิดเพียง 7 ต้นยอดโผล่พ้นดินเพียง 2 เซนติเมตร แต่รากยาวถึง 20 เซนติเมตร เมื่อย้ายมาปลูกปรากฏว่ารากขาดจึงไม่แน่ใจว่าจะรอด)

ช่วงเวลาผ่านไปหลังฝังแกนเมล็ด ประมาณ 3-7 วัน จะแตกคล้ายถั่วงอก  รากแหย่ลงลึก   (ที่กล่าวว่ารากแหย่ลงลึกเพราะสังเกตจากส่วนที่ทดลองเพาะใส่ขวดพลาสติกใส)

ช่วงแตกเป็นถั่วงอก จะอยู่ในลักษณะนี้ค่อนข้างนาน ใช้เวลาประมาณ 30-40 วัน จึงจะแทงยอดขึ้นบนดิน

การปลูกลงดินอัตราการรอดจะสูงหากนำลงดินในช่วงที่เป็นถั่วงอก และดูแลให้ดินในพื้นที่ปลูกมีความชุ่มชื้น หากปลูกในช่วงที่แทงยอดพ้นดินแล้ว รากอาจลงลึกมาก เมื่อเคลื่อนย้ายอาจทำให้รากขาดได้

การเจริญเติบโตของต้นผักหวาน มีลักษณะคล้ายเป้าน้อย คือ รากจะแผ่ออกไปที่เรียกว่าไหล              แล้วผักหวานต้นใหม่จะแทงยอดขึ้นเหนือพื้นดินจากไหลเหลานั้น

วิธีปลูกผักหวานป่าให้โตเร็ว

ขุดหลุมให้ได้ขนาดกว้าง 50 เซนติเมตร  ยาว 50 เซนติเมตร  และลึก 50 เซนติเมตร  ใส่ฟาง  ปุ๋ยคอก  แกลบดิบ  แกลบดำ  และดินร่วนซุย  แล้วผสมให้เข้ากัน  รดน้ำด้วยปุ๋ยน้ำชีวภาพให้เปียกทิ้งไว้ประมาณ 7 วัน  นำต้นกล้าผักหวานป่าลงปลูกได้เลย

การปลูกผักหวานป่าสามารถปลูกควบคู่กับพืชชนิดอื่นได้  เช่น  ต้นตะขบ  ต้นกระท้อน  ต้นมะรุม     ต้นยางนา  ต้นแดง    ต้นฝาง  ต้นพยุง  ต้นแค  ต้นน้อยหน่า  ต้นลำไย  ต้นผักเสม็ด

ผักหวานป่า  อายุ 2-3 ปีสามารถเก็บกินได้เลย

การดูแลรักษา

ผักหวานไม่ถูกกับน้ำขัง ฉะนั้นเวลาฝนตกจึงไม่ควรเดินหรือพาสัตว์เลี้ยงไปเดินใกล้ต้นผักหวานในรัศมี 1 เมตร เพราะจะทำให้เกิดหลุมน้ำขังขึ้นได้  อย่ารดน้ำแรง ๆ ไม่รดใส่ต้นหรือรดใส่ใบ แต่ให้รดน้ำบริเวณราก และไม่ให้ใส่สารเคมีใด ๆ

 

 

 

โดย. นายสุวัฒนชัย  จำปามูล (ทราย)

โทร. 081-0742843

ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านโนนรัง-บูรพา

(พ่อจันทร์ที  ประทุมภา)

Comments

Please login to post comments or replies.
กำลังอยู่ที่หน้า : ความรู้จากชุมชน การเพาะเมล็ดผักหวานป่า