การเสริมราก ไม้ผล

พิมพ์ PDF

การเสริมราก  ไม้ผล

วัสดุ / อุปกรณ์

  1. มีดคัทเตอร์
  2. กรรไกรตัดแต่งกิ่ง
  3. เทปใส
  4. กิ่งไม้ที่เตรียมไว้ตอน

วิธีทำ

นำกิ่งตอนมาปลูกประมาณ 6 เดือน ถึง 1 ปี  หลังจากนั้นนำเมล็ดไม้ผลที่แข็งแรงที่เราต้องการนำมาเพาะกล้าให้งอกประมาณ 4-5 ฟุต  หรือนำเอาเมล็ดมาปลูกข้างต้นไม้ที่เราจะเสริมรากห่างกันประมาณ 50-60 เซนติเมตร  หลังจากนั้นนำยอดไม้มาทาบกับต้นไม้ที่จะเสริมราก  แล้วตัดยอดไม้เป็นรูปปากฉลาม  ส่วนต้นไม้ที่จะนำไปทาบให้ตัดเป็นรูปตัวยู

แล้วนำกล้าเพาะไม้ที่ตัดเป็นรูปปากฉลามนำมาเสียบเข้าด้วยกันแล้วนำเทปใสมาพันจากข้างบนลงมาข้างล่าง  พันให้แน่นไม่ให้น้ำไหลเข้าไปได้  ป้องกันไม่ให้ลำต้นและยอดเน่า  ปล่อยทิ้งไว้ประมาณ  15-20 วัน  ถ้าต้นที่เพาะกล้าด้วยเมล็ดแตกยอดให้ตัดทิ้ง  เพราะต้นไม้ที่เราทำการเสริมรากจะไม่เจริญงอกงามหรืออาจตายได้

ประโยชน์ของการเสริมราก

  1. ต้นไม้ที่เสริมรากไม่กลายพันธุ์  ให้ผลดกและใหญ่  รสชาติเหมือนเดิม
  2. มีรากแก้วที่แข็งแรงเจริญเติบโตได้เร็ว  ป้องกันลม  มีความแข็งแรง
  3. เป็นการทำสาวต้นไม้ทางราก

หมายเหตุ :

ในการเสริมรากต้นไม้ต้องใช้ไม้ตระกูลเดียวกันเท่านั้นในการเสริมราก แต่ถ้าเป็นมะม่วง แนะนำให้เอาเมล็ดมะม่วงกะล่อนจะดี เพราะทนต่อสภาพดิน ฟ้า อากาศ ได้ดีมาก

ไม้ผลทุกชนิดสามารถนำมาเสริมรากได้  ถ้าเป็นกิ่งไม้  ให้ตอนกิ่งที่นำมาปลูกไม่ว่าจะเป็นกิ่งไม้ตอนที่หลากหลาย

 

 

โดย. นายประจวบ  ชัยนา (จวบ)

โทร. 084-4309504

ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านโนนรัง-บูรพา

(พ่อจันทร์ที  ประทุมภา)

Comments

Please login to post comments or replies.
กำลังอยู่ที่หน้า : ความรู้จากชุมชน การเสริมราก ไม้ผล